سپتامبر 4, 2017

عملیات چاپ و نصب تبلیغات محیطی منطقه 11

عملیات چاپ ونصب تبلیغات محیطی درسطح منطقه برگزارکننده : شهرداری تهران – منطقه 11 ⚡️ گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی ⚡️ مبلغ ضمانتنامه […]