اکتبر 30, 2017

واگذاری تبلیغات شهرداری تهران

💥 ⚡️ کد آگهی: 122859 ⚡️ برگزارکننده : زیباسازی شهر تهران ⚡️ گروه : واگذاری تبلیغات و چاپ و تکثیر ⚡️ مبلغ خرید اسناد : 1,500,000 […]
اکتبر 30, 2017

آگهی مزایده و مناقصه uv-print.ir

💥واگذاری فعالیت بازاریابی و تبلیغات از ابتدای سال 97 ⚡️ کد آگهی: 257503 ⚡️ برگزارکننده : خبرگزاری دانشجویان ایران ⚡️ گروه : تبلیغات ، چاپ و […]
اکتبر 30, 2017

آگهی مناقصه و مزایده عمومی uv-print.ir

💥تهیه و چاپ 10/000جلد سررسید سالانه موردنیاز ⚡️ برگزارکننده : شرکت پرسی ایران گاز ⚡️ گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی ⚡️ تلفن برگزارکننده […]
اکتبر 30, 2017

آگهی مزایده و مناقصه عمومی بابت تبلغات ، چاپ و بسته بندی

💥بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی شامل تبلیغات محیطی – سمپیلینگ رودشور و چروموشن برای مدت دو سال ⚡️ برگزارکننده : شرکت تله کابین توچال ⚡️ […]
اکتبر 30, 2017

آگهی مزایده

بهره برداری 229/2 متر تابلو تبلیغاتی در8 مرکز معاینه فنی خودرو برگزارکننده : ستادمرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ⚡️ گروه : واگذاری تبلیغات و چاپ و […]
اکتبر 5, 2017

استعلام چاپ کپی

💥استعلام چاپ کپی ⚡️ کد آگهی: 249462 ⚡️ برگزارکننده : سازمان اموزش و پرورش استثنایی کشور ⚡️ گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی ⚡️ […]
اکتبر 5, 2017

آگهی مناقصه

واگذاری تبلیغات محیطی براورد 190/000/000 ریال تضمین 9/500/000 ریال واگذاری اجاره شهربازی براورد 19/000/000 ریال تضمین 950/000 ریال ⚡️ برگزارکننده : شهرداری ⚡️ گروه : واگذاری […]
اکتبر 5, 2017

اجاره بیلبورد

اجاره 5 عدد تابلو تبلیغاتی برگزارکننده : شهرداری ⚡️ گروه : واگذاری تبلیغات و چاپ و تکثیر ⚡️ تلفن برگزارکننده : 02637309790 ⚡️ آدرس خرید اسناد […]
سپتامبر 11, 2017

آگهی مزایده و مناقصه

استعلام بها چاپ1000 جلدکتاب ⚡️ برگزارکننده : بیمه ایران ⚡️ گروه : تبلیغات ، چاپ و بسته بندی ⚡️ تلفن برگزارکننده : 02186711975 ⚡️ آدرس خرید […]